Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

De Nieuwe Linde komt voort uit een (ouder)initiatief met een gezamenlijke wens voor een andere vorm van onderwijs. Het huidige onderwijsaanbod sluit naar onze mening niet altijd optimaal aan bij de leerbehoeften van kinderen.

Wij staan dan ook voor een breder onderwijsaanbod in de gemeente Oisterwijk. Waar er in de gemeente Oisterwijk nu enkel openbaar en katholiek onderwijs aangeboden wordt, is er ruimte voor een breder aanbod.

Meer informatie over de uitgangspunten en visie van ons onderwijs kunt u hier lezen.

Dit is afhankelijk van de bekrachtiging van de oprichting van onze school. Wij streven ernaar aanvang schooljaar 2021 de deuren van de Nieuwe Linde te openen.
Wij zullen samen met de Gemeente Oisterwijk op zoek gaan naar een onderwijslocatie die aansluit bij ons onderwijs.

Nee, de aanvraag die wij hebben gedaan, is erop gericht om door de overheid bekostigd onderwijs aan te kunnen bieden. 

De Nieuwe Linde is een initiatief van ouders, professionals en andere personen die nauw betrokken zijn bij het onderwijs.  Meer informatie kunt u vinden op de pagina over ons.

Wij bieden onderwijs met een algemeen-bijzondere grondslag. Ons onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

In Nederland is bekostigd onderwijs voor alle kinderen. Iedere school werkt volgens een eigen visie en onderwijsconcept. Daarom past de ene school beter bij een kind dan de andere. Lees hier meer over ons onderwijsconcept.
Wij kunnen op verschillende gebieden hulp gebruiken. Zowel op korte als langere termijn. Denkt u ons te kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op!
Dit kan pas nadat de minister de oprichting van onze school heeft bekrachtigd. Het is wel mogelijk uw interesse kenbaar te maken. We nemen dan contact met u op om het vervolg te bespreken.

Vacatures zullen online worden gepubliceerd. Neem contact met ons om op de hoogte te worden gehouden. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Contactformulier