Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

De Nieuwe Linde komt voort uit een (ouder)initiatief met een gezamenlijke wens voor een andere vorm van onderwijs. Het huidige onderwijsaanbod sluit naar onze mening niet altijd optimaal aan bij de leerbehoeften van kinderen.

Wij staan dan ook voor een breder onderwijsaanbod in de gemeente Oisterwijk. Waar er in de gemeente Oisterwijk nu enkel openbaar en katholiek onderwijs aangeboden wordt, is er ruimte voor een breder aanbod.

Meer informatie over de uitgangspunten en visie van ons onderwijs kunt u hier lezen.

Onze school zal met ingang van het schooljaar 2021-2022 de deuren openen.

Nee, de aanvraag die wij hebben gedaan, is erop gericht om door de overheid bekostigd onderwijs aan te kunnen bieden.

De Nieuwe Linde is een initiatief van ouders, professionals en andere personen die nauw betrokken zijn bij het onderwijs.  Meer informatie kunt u vinden op de pagina over ons.

Wij kiezen voor een rooster waarbij alle kinderen op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 14.45 uur op school zijn en op vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Wij kiezen voor deze verdeling, omdat deze naar onze mening het best aansluit bij de kinderen; zo is er voorspelbaarheid in het rooster (vier dagen achter elkaar een volle schooldag en de laatste dag voor het weekend een halve) en is er de ruimte om tot rust te komen in het weekend.

Wij kiezen voor een wat langere middagpauze (lunch en buitenspel). De lunch vinden wij belangrijk; het voedt ons lichaam en geeft nieuwe energie voor de rest van de dag. Daarnaast is samen eten ook een sociaal moment en een natuurlijk rustmoment in de dag. Binnen de Nieuwe Linde zorgen wij daarom voor voldoende tijd om rustig met elkaar te lunchen. Daarna is er in de pauze voldoende ruimte voor vrij (buiten)spel; één van de belangrijke manieren voor kinderen om zowel tot ontwikkeling te komen als zich te ontspannen!

Wij bieden onderwijs met een algemeen-bijzondere grondslag. Ons onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Ja, in Nederland is bekostigd onderwijs toegankelijk voor alle kinderen. Iedere school werkt volgens een eigen visie en onderwijsconcept. Daarom past de ene school beter bij een kind dan de andere. Wilt u een indruk krijgen of het onderwijs van de Nieuwe Linde aansluit bij uw kind/gezin? Wij geven u graag meer informatie tijdens een informatiebijeenkomst of persoonlijk gesprek.
Wij kunnen op verschillende gebieden hulp gebruiken. Zowel op korte als langere termijn. Denkt u ons te kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op!

Vacatures zullen online worden gepubliceerd. Neem contact met ons om op de hoogte te worden gehouden.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Contactformulier