Nieuwsbericht

(Hoog)begaafdheid op de Nieuwe Linde

De wereld om ons heen ontwikkelt zich in recordtempo. Een stabiele basis is belangrijker dan ooit. Met onze onderscheidende visie op onderwijs maken wij het verschil! Onze school richt zich niet specifiek op een bepaalde doelgroep en onze algemeen-bijzondere basisschool is daarom algemeen toegankelijk.

De Nieuwe Linde: een school voor iedereen!

De Nieuwe Linde biedt kinderen een veilige en natuurlijke omgeving waar ze zichzelf mogen zijn, gezien worden en hun talenten kunnen ontdekken, benutten en ontwikkelen. Het onderwijsconcept van de Nieuwe Linde sluit daarom ook goed aan bij de behoeften van het begaafde kind. Ieder kind is uniek en dit geldt vanzelfsprekend ook voor deze doelgroep. Natuurlijk mag je begaafde kinderen niet over één kam scheren en heeft elk kind zijn eigen leerbehoeften. Maar over het algemeen kun je zeggen dat deze kinderen behoefte hebben aan:

 • Een goede relatie met de leerkracht met daarin ruimte voor empathie, respect en autonomie.

 • Een top-down benadering van de aangeboden leerstof.

 • Ruimte voor autonomie.

 • Out of the box denken.

Over het algemeen zijn deze kinderen perfectionistisch en hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ook hooggevoeligheid en een kritische instelling gaan vaak hand in hand met begaafdheid.

Binnen de groep (hoog)begaafde kinderen zie je veel beelddenkers. Veel kinderen scoren hoog op de overexcitabilities van de Poolse psychiater Dabrowski. Dit houdt in dat deze kinderen emotioneel, cognitief, zintuiglijk, motorisch en/of verbeeldend erg gevoelig zijn. Dit kan zowel een kracht als een valkuil betekenen voor het kind.

Kernwaarden van de Nieuwe Linde

De kernwaarden die de Nieuwe Linde hanteert zijn voor alle kinderen van belang. Voor het begaafde kind zijn ze echter essentieel om tot leren te kunnen komen. Deze kernwaarden zijn:

 • Emotionele veiligheid als basis om tot leren te komen;

 • Zorgen voor jezelf, elkaar en de wereld;

 • Functioneel leren in relatie tot de maatschappij.

Emotionele veiligheid is één van de belangrijkste pijlers van de Nieuwe Linde. De kinderen hebben iedere dag les in hun vaste groep met groepsleerkracht. Naast deze groepsleerkracht is er een onderwijsbegeleider waarmee ze regelmatig gesprekken voeren en een vertrouwensband opbouwen. Dit zal gedurende de hele schoolloopbaan dezelfde persoon zijn.

Binnen de school is er ruimte voor autonomie. Eigenaarschap over het leerproces en het stimuleren van creatief denken vinden wij erg belangrijk.

Ook andere leerbehoeften van begaafde kinderen komen uitgebreid aan bod. Zo besteden we veel aandacht aan taakaanpak en het leren leren. Leerstof wordt zoveel mogelijk top-down en visueel aangeboden. Daarnaast wordt ingezet op een brede oriëntatie door middel van ontdektuinen. Binnen de groepen is er voldoende ruimte voor differentiatie en leerstof wordt zoveel mogelijk in een zinvolle context aangeboden.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

  Naam:

  E-mailadres:

  Ik heb interesse als:
  OuderProfessional

  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.