Over ons

Onderwijsstichting de Nieuwe Linde

Het plan om een nieuwe basisschool te starten komt voort uit een (ouder)initiatief met een gezamenlijke wens voor een andere vorm van onderwijs. Een plek waar het kind écht centraal staat en er verbinding is met de natuur. Het ontwikkelteam bestaat uit ouders en professionals met verschillende achtergronden en expertises. Stichting de Nieuwe Linde heeft een verzoek ingediend voor de oprichting van een nieuwe school voor primair onderwijs. Met onze visie, vorm en inhoud denken wij een verschil te kunnen maken binnen het bestaande onderwijsaanbod in Oisterwijk en omgeving.

Onderwijsstichting de Nieuwe Linde is een onderwijsorganisatie en is statutair gevestigd in Oisterwijk. De stichting zal één school voor primair onderwijs omvatten. De grondslag van Onderwijsstichting de Nieuwe Linde is algemeen-bijzonder basisonderwijs. De stichting gaat bij het verzorgen van het onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdracht erop is gericht dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

Ons streven is om per schooljaar 2021-2022 de deuren te openen.

Lees meer over onze visie op onderwijs.

Missie

De Nieuwe Linde verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de natuurrijke omgeving van de gemeente Oisterwijk. Op onze school staat het contact centraal; zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor je omgeving. Wij dragen er zorg voor dat elk kind gezien wordt en zich in een veilige omgeving optimaal kan ontwikkelen.

Wij bieden een rijke leeromgeving waarbij we, naast werken aan de kerndoelen van het primair onderwijs, inzetten op een brede oriëntatie van onze kinderen. In nauwe samenwerking met de omgeving werken we aan het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten waarbij de kinderen leren om op een positieve en volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij.

Visie

Wanneer de omgeving een veilige basis vormt, komen kinderen tot ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. De Nieuwe Linde biedt een voedingsbodem. Met geduld, vertrouwen en aandacht zal dit leiden tot natuurlijke en vanzelfsprekende groei. Vanuit deze basis worden kinderen extra gestimuleerd om verder tot ontwikkeling te komen.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van Onderwijsstichting de Nieuwe Linde bestaat uit de volgende personen.

Robert woont in Oisterwijk, is vader van twee kinderen en werkzaam als ondernemer in de ICT. Hij heeft bestuurlijke ervaring en is vanaf het begin betrokken bij de Nieuwe Linde.

Robert Nieuwenhuijse, Voorzitter

Marieke woont in Moergestel, is moeder van twee kinderen en eigenaresse van IQuniek praktijk voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en deskundige op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Marieke de Krom, Secretaris

Rose woont in Oisterwijk, is moeder van twee kinderen, eigenaar van La Cour (coaching voor hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en onderwijsontwikkelaar) en programmamaker Bibliotheek Oisterwijk & Moergestel

Rose Noël, Vice-voorzitter

Rick woont in Oisterwijk, is vader van twee kinderen en werkzaam als online- en marketingmanager bij Gras en Groen.

Rick van Leeuwen, Penningmeester