Over ons

Onderwijsstichting de Nieuwe Linde

Het plan om een nieuwe basisschool te starten komt voort uit een (ouder)initiatief met het verlangen naar onderwijsvernieuwing en het oprichten van een school waar het kind centraal staat; waar het kind in zijn totaliteit gezíen wordt en zich op zijn eigen manier en tempo mag ontwikkelen. Daarnaast hechten wij waarde aan de wereld om ons heen; wij zijn onderdeel van de wereld.

De naam van de school, de Nieuwe Linde, is een verwijzing naar de oude Oisterwijkse lindeboom achter het raadhuis. De Nieuwe Linde wil deel uitmaken van het dorp Oisterwijk. Wij willen een school zijn met de sfeer en omvang van een dorpsschool, een school waar iedereen elkaar kent en actief bij elkaar betrokken is. De Linde of lindeboom verwijst ook naar de natuur. Binnen onze school willen wij een zaadje planten voor de toekomst van onze kinderen. Wat er nodig is om de boom te laten groeien en bloeien is een goede voedingsbodem, condities om te groeien, geduld, vertrouwen en aandacht.

Onderwijsstichting de Nieuwe Linde is een onderwijsorganisatie en is statutair gevestigd in Oisterwijk. De stichting zal één school voor primair onderwijs omvatten. De grondslag van Onderwijsstichting de Nieuwe Linde is algemeen-bijzonder basisonderwijs. De stichting gaat bij het verzorgen van het onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdracht erop is gericht dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

Lees meer over onze visie op onderwijs.

Stichtingsbestuur

Basisschool de Nieuwe Linde valt onder een eigen stichting; Onderwijsstichting de Nieuwe Linde. Deze stichting vormt het bestuur ofwel bevoegd gezag van de school. Samen met de medezeggenschapsraad bepaalt het bestuur het beleid van de school.

Naast de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs die uiteraard als leidraad wordt gehanteerd, vinden wij het hierbij van belang dat -niet alleen nu maar ook in de toekomst-  ouders van leerlingen van de Nieuwe Linde een rol hebben in het bestuur. Dit vanuit het uitgangspunt dat het onderwijsteam en ouders sámen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen en de school.

Wij hebben gekozen voor een bestuursmodel waarbij het bestuur bestaat uit uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn belast met het dagelijks bestuur van de stichting (dagelijks bestuur).

Binnen ons bestuursmodel zijn onze toezichthouders niet op afstand ‘toetsend’ betrokken maar zijn zij actief middels regelmatige vergaderingen met het dagelijks bestuur. Op deze manier hopen we samen, nu en in de toekomst, samen zorg te kunnen dragen de Nieuwe Linde als fijne en goede basisschool.

Jaarverslag

Uitvoerend bestuurder

Robert woont in Oisterwijk, is vader van twee kinderen (beide op de Nieuwe Linde) en werkzaam als ondernemer in de ICT. Hij heeft bestuurlijke ervaring en is vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Nieuwe Linde.

Robert Nieuwenhuijse, Dagelijks bestuurder

Toezichthoudend bestuurders

Directeur Jenaplanbasisschool de Driestam bij SALTO Eindhoven. Haar jarenlange ervaring als schoolleider komt goed van pas zowel op het gebied van beleid als de onderwijskundige praktijk.

Annemarie van Zoest, Toezichthoudend bestuurder

Eigenaar van Stichting PS Puur Structuur Sensitief Supporter. Vanuit haar brede ervaring bij bedrijven en persoonlijke coaching op de werkplek denkt Claudy als toezichthouder mee met het personeelsbeleid van de stichting.

Claudy Voskens, Toezichthoudend bestuurder

Oprichter en mede-eigenaar van Footprint professional services. Als toezichthouder zet Jos zijn uitgebreide expertise rondom financiën in voor de Nieuwe Linde. Jos is tevens als ouder verbonden aan onze school.

Jos van den Bersselaar, Toezichthoudend bestuurder