Visie op onderwijs

De natuur bepaalt ons tempo.
Wat er nodig is om een boom te laten groeien en bloeien is een goede voedingsbodem, condities om te groeien, geduld, vertrouwen en aandacht.
Elke boom bestaat uit wortels, een stam, vele vertakkingen en blaadjes, maar elke boom heeft zijn eigen vorm en kleur.

Visie

Wanneer de omgeving een veilige basis vormt, komen kinderen tot ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. De Nieuwe Linde biedt een voedingsbodem; met geduld, vertrouwen en aandacht zal dit leiden tot vanzelfsprekende groei. Vanuit deze basis worden kinderen extra gestimuleerd om verder tot ontwikkeling te komen.

Missie

Op onze school staat het contact centraal; contact met  jezelf, contact met  elkaar en contact met  de wereld om ons heen. Wij dragen er zorg voor dat elk kind gezien wordt en zich in een veilige omgeving optimaal kan ontwikkelen. Wij hechten waarde aan aandacht, betrokkenheid, respect en welbevinden. Bij het maken van beleidskeuzes staat het belang van het kind centraal.

Wij bieden een rijke leeromgeving waarbij we, naast het werken aan de kerndoelen van het primair onderwijs, inzetten op een brede oriëntatie voor onze kinderen. In nauwe samenwerking met de omgeving werken we aan het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten, waarbij de kinderen leren om op een positieve en volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij.

Onze kernwaarden

Emotionele veiligheid als basis om tot leren te komen

Emotionele veiligheid ontstaat in de relatie met anderen. Een kind heeft een veilige basis nodig van waaruit hij kan gaan ontdekken en een veilige haven om naar terug te keren wanneer dat nodig is. Ouders en leerkrachten vervullen samen deze rol. Intensief contact met ouders en betrokkenheid bij elkaar en bij de leerling vinden wij daarom belangrijk. Aandacht is binnen onze school een belangrijk begrip; dit heeft te maken met wezenlijk contact maken en je verplaatsen in de ander. We nemen het kind serieus en willen het kind zien in al zijn facetten. We gaan hierbij uit van een holistische benadering van het kind.

Zorgen voor jezelf

De Nieuwe Linde wil kinderen begeleiden in het proces waarin zij leren om op een positieve en volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij. We willen kinderen leren met elkaar om te gaan, zonder hierbij hun eigenheid te verliezen. Het krijgen van inzicht in jezelf en in anderen vormt hiervoor een belangrijke basis. We leren kinderen hun eigen grenzen te herkennen en aan te geven. We begeleiden kinderen in het leren omgaan met hun eigen gevoeligheden en emoties en hoe ze deze ten positieve kunnen benutten. We stimuleren kinderen in hun creatief denkvermogen om daarmee zichzelf te kunnen uiten en problemen op te kunnen lossen. Ook vinden we het belangrijk om kinderen te begeleiden in het proces waarin zij zelfstandig leren om kennis te vergaren en zich ontwikkelen tot kritische wereldburgers. Leren gaat met vallen en opstaan; we vinden het belangrijk dat kinderen leren om gaan met frustraties en leren te genieten van hun successen.

Zorgen voor elkaar

Ieder kind is anders en mag dat ook zijn; wij hebben respect voor individuele verschillen. Net zoals planten op verschillende momenten bloeien, ontwikkelt ieder kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier; leerkrachten en medeleerlingen ondersteunen dit proces. We zoeken verbinding met elkaar en zijn ervan overtuigd dat kinderen tot groei en bloei komen vanuit de relatie met anderen. We leren het kind dat het deel is van een groter geheel.

Zorgen voor de wereld

Zoals wij onderdeel uitmaken van de mini-maatschappij op onze school en thuis, zijn wij ook onderdeel van de wereld. Wij willen kinderen leren om respectvol om te gaan met mens en natuur. We zijn erop gericht om de aangeboren nieuwsgierigheid, omgevingsgerichtheid en open houding van kinderen een voedingsbodem te bieden. We bieden leerlingen uitdagend onderwijs, waarbij de omgeving in de school gehaald wordt en kinderen op regelmatige basis naar buiten gaan.

Betekenisvol leren in relatie tot de maatschappij

De Nieuwe Linde wil kinderen laten zien dat leren leuk is, en dat je er iets aan hebt. Wij maken daarom ook gebruik van betekenisvol leren; het doel is betekenisvolle leerstof aanreiken in een maatschappelijke, wetenschappelijke en wereldse context. Wij willen kinderen een uitdagende leeromgeving bieden, zodat zij vanuit een brede basiskennis als kritische wereldburgers tot hun eigen visie en keuzes kunnen komen. Wij vinden het belangrijk om kinderen niet alleen vanuit de theorie te betrekken bij de grotere wereld, maar hen deze ook te laten ervaren.