Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad wil mede vormgeven aan het beleid op de Nieuwe Linde en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid. Zij bestaat uit bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doet de MR bijvoorbeeld door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze school beïnvloeden.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Samenstelling

De MR van Nieuwe Linde bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

Van links naar rechts: Maddy Melman (ouder), Rose Noël (ouder- secretaris), Chantal van Dommelen(leerkracht- voorzitter) en Evy van Dijk (leerkracht).  Bij elke MR vergadering sluit ook de schooldirecteur aan. Twee keer per jaar sluit iemand van het bestuur aan. De samenstelling van de MR wordt bepaald door een verkiezing. Als er een plekje vrijkomt kunnen alle ouders en personeelsleden zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de MR.

Bijwonen van een vergadering

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De directie en/of bestuur licht de onderwerpen toe die op de agenda staan. De ouders en leerkrachten zijn altijd welkom om een overleg bij te wonen. In principe heeft het publiek geen spreekrecht. Laat van tevoren weten als u aanwezig wilt zijn zodat we hier rekening mee kunnen houden.

In het schooljaar 2023-2024 zijn nog op de volgende data de MR vergaderingen:
Vergadering 1 Maandag 09-10-2023
Vergadering 2 Dinsdag 14-11-2023
Vergadering 3 Woensdag 24-01-2024
Vergadering 4 Donderdag 14-03-2024
Vergadering 5 Maandag 13-05-2024
Vergadering 6 Woensdag 19-06-2024

Contact
Voor vragen, input of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@denieuwelinde.nl

Documenten