Nieuwsbericht

De Nieuwe Linde: Een school voor íedereen! 

‘De wortels van de Nieuwe Linde staan voor veiligheid en geborgenheid van elk kind maar ook de structuur en duidelijkheid die elk kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

De stam is het kind zelf, bewust van zichzelf en zijn omgeving

De vertakkingen zijn de verbindingen die het kind aangaat met zijn omgeving.

De blaadjes zijn het resultaat van goede voeding, voldoende aandacht en geduld waarin elk kind zijn eigen vorm mag hebben.

De wereld om ons heen ontwikkelt zich in recordtempo. Een stabiele basis is belangrijker dan ooit. Met onze onderscheidende visie op onderwijs maken wij het verschil! Onze school richt zich niet specifiek op een bepaalde doelgroep en onze algemeen-bijzondere basisschool is daarom algemeen toegankelijk.

De Nieuwe Linde: een school voor iedereen!

Basisschool de Nieuwe Linde wil kwalitatief hoogstaand onderwijs verzorgen voor kinderen uit Oisterwijk en omgeving. Er is de laatste jaren veel te doen rondom onderwijs, de invulling en kwaliteit daarvan. Naast allerlei onderwijsinnovaties en -variaties, gaan de laatste tijd ook kritische geluiden op. Klassen worden groter, waardoor het moeilijker wordt om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Naast meer onrust in de klas, is het bieden van veiligheid en maatwerk daardoor moeilijk. In toegenomen mate wordt, door de Wet Passend onderwijs, juist verwacht dat scholen voor elke leerling  een passend aanbod kunnen verzorgen.

De onderwijsinspectie heeft geconstateerd dat de algemene kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in de afgelopen 20 jaar gedaald is. Onderwijsinnovatie is nodig om mee te bewegen met wat de veranderende maatschappij van kinderen vraagt (de zogenaamde 21st century skills). De nieuwe Linde ziet de waarde van deze onderwijsinnovatie maar ziet ook de waarde van elementen van het traditioneel onderwijs zoals het leren leren en structuur bieden in het onderwijs.

Maar wat is dan goed onderwijs, en wat is er nodig om dit te bereiken?

Klinisch psycholoog Abraham Maslow gaf in de jaren ‘40 al aan dat mensen een universele behoefte-hiërarchie kennen. Vanuit deze hiërarchie komt naar voren dat mensen pas tot ontwikkeling en zelfontplooiing komen, wanneer aan meerdere primaire behoeften voldaan is. Naast een goede fysieke conditie, moet er eerst sprake zijn van een veilige omgeving, sociaal contact, vertrouwen en waardering om tot verdere groei te komen. De Nieuwe Linde wil werken vanuit deze behoeftepiramide, we willen een basis vormen van waaruit kinderen tot ontwikkeling komen;

 • Veiligheid is één van de kernwaarden van basisschool de Nieuwe Linde. Ons doel is om voor alle kinderen een veilige leeromgeving te creëren. Wat betreft de fysieke leeromgeving denken we hierbij aan een rustige leeromgeving in de prachtige natuurlijke omgeving van Oisterwijk. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de emotionele veiligheid, o.a. door vaste leerkrachten, klassen, en vaste dagstructuur. Het vak Sociaal Emotioneel Leren als basisvak en het respect voor de eigenheid van ieder kind. Wij willen zorgen voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld.
 • Een andere belangrijke kernwaarde is contact. De leerkrachten van de Nieuwe Linde willen een (vertrouwens)band aangaan met ieder individueel kind, en het kind zién in al zijn facetten. Ook het contact met andere kinderen wordt goed begeleid, om kinderen te laten uitgroeien tot sociale, respectvolle volwassenen. Kinderen leren in interactie met de ander, leren doen we samen!
 • Ook vertrouwen en waardering vormen een belangrijke basis binnen het onderwijsconcept van de Nieuwe Linde. Naast het vertrouwen dat leerkrachten en kinderen willen uitstralen naar elkaar, leert de Nieuwe Linde kinderen om zichzelf te waarderen.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

  Naam:

  E-mailadres:

  Ik heb interesse als:
  OuderProfessional

  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.