Nieuwsbericht

Een nieuwe school stichten

We krijgen regelmatig vragen over hoe dat werkt, een nieuwe school stichten. In dit artikel leggen we daarom uit hoe dit werkt en welke stappen er genomen moeten worden.

De vrijheid van onderwijs is in Nederland een groot goed dat in onze grondwet verankerd is in artikel 23.  Dit recht kan afgeleid worden uit artikel 26 van de universele verklaring van de rechten van de mens. In Nederland is de uitvoering van het basisonderwijs geregeld in de Wet op het primair onderwijs. In deze wet is ook het stichten van scholen geregeld.

Procedurele eisen

Voor het stichten van een nieuwe school is het noodzakelijk te voldoen aan diverse procedurele eisen waaronder het oprichten van een rechtspersoon (in ons geval Onderwijsstichting de Nieuwe Linde).

Ook moet worden aangetoond dat er voor de nieuwe school ruimte is binnen de gemeente. Op dit moment bestaat het onderwijsaanbod in de gemeente Oisterwijk uit Katholiek en Openbaar onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat er ruimte is voor Algemeen Bijzonder onderwijs in de gemeente Oisterwijk, de onderwijsrichting van de Nieuwe Linde. Op basis van een door de minister erkend prognosemodel wordt dit aangetoond.

Aanvraagprocedure

Wanneer aan alle procedurele eisen is voldaan moet er een complete aanvraag naar de gemeente worden opgestuurd voor 1 februari.

De gemeenteraad zal vóór 1 augustus van hetzelfde kalenderjaar moeten toetsen of de aanvraag voldoet aan de procedurele eisen. Zodra de gemeenteraad het zogenaamde ‘Plan van Scholen’ heeft vastgesteld, gaat de aanvraag door naar de minister.

De minister besluit uiterlijk 1 januari daaropvolgend of de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen (artikel 79 WPO).

Vanaf het moment dat de minister zijn goedkeurig geeft, kan de nieuwe school met ingang van het daaropvolgende schooljaar starten. Voor de Nieuwe Linde zal dit waarschijnlijk schooljaar 2021-2022 zijn.

De onderwijsinspectie is daarna belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

    Naam:

    E-mailadres:

    Ik heb interesse als:
    OuderProfessional

    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.