Nieuwsbericht

Sociaal emotionele veiligheid als basis om tot leren te komen

Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen is dat een kind goed in zijn vel zit. De Nieuwe Linde wil een school zijn waar je je thuis voelt. Een plek waar we aandacht hebben voor elkaar en waar we de tijd nemen voor wat de ander bezighoudt.

Onze visie is dat kinderen tot ontwikkeling komen als de omgeving een veilige haven biedt. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. De Nieuwe Linde biedt een voedingsbodem; met geduld, vertrouwen en aandacht zal dit leiden tot vanzelfsprekende groei. Vanuit deze basis worden kinderen extra gestimuleerd om verder tot ontwikkeling te komen.

Voor de emotionele veiligheid is het nodig dat het kind weet waar het aan toe is en wat het kan verwachten. Leerdoelen worden dus op de Nieuwe Linde voor zowel ouders als leerlingen (visueel) inzichtelijk gemaakt zodat helder is waarom hij of zij wat moet leren.

Sociaal Emotioneel Leren
Vanuit onze kernwaarden van emotionele veiligheid en het zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en zorgen voor de wereld hebben wij veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit komt o.a. tot uiting in het onderwijsprogramma waar het vak sociaal emotioneel leren (SEL) als een van de basisvakken wordt aangeboden. Door het geven van het vak SEL zetten wij in op positieve groepsvorming en het stimuleren van sociale vaardigheden. Het vak SEL bestaat uit wekelijkse lessen en groepsgesprekken. Binnen het vak SEL wordt er gewerkt aan Ik- Jij en Wij competenties. Middels oefeningen leren leerlingen over zichzelf in relatie tot de ander.

Naast de SEL lessen in klasverband komt het sociaal emotioneel leren ook terug in andere lessen zoals gym en expressievakken. Deze vakken zijn uitermate geschikt om verschillende onderdelen van SEL te behandelen. Denk bijvoorbeeld bij het vak gym aan het leren grenzen stellen en het stimuleren van zelfvertrouwen en bij het vak theater het benoemen van verschillende emoties en het uitspelen van sociale situaties.

De Nieuwe Linde is zich bewust van het feit dat de omgeving van de leerling essentieel is voor de fysieke en emotionele veiligheid van het kind. Bij de inrichting van het gebouw zal hier rekening mee worden gehouden door bijvoorbeeld relaxplekjes in te richten voor kinderen die even behoefte hebben om zich terug te trekken. Verder zal er bij de inrichting ook rekening worden gehouden met de visualisering van de SEL lessen, denk hierbij aan een trotsmuur of complimentenzakjes in het klaslokaal.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

    Naam:

    E-mailadres:

    Ik heb interesse als:
    OuderProfessional

    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.