Nieuwsbericht

Visie op rekenonderwijs

De Nieuwe Linde kiest voor rekenonderwijs waarbij de kinderen een rekenstrategie krijgen aangeboden binnen een betekenisvolle context. Het is belangrijk dat kinderen weten in welke situaties zij de nieuwe strategie kunnen gaan gebruiken. Na het aanbod van de nieuwe strategie ligt de focus op het inoefenen ervan door middel van kale sommen. Het geïsoleerde aanbod en inoefenen van de rekenstrategie zorgt ervoor dat contexten en taal niet afleiden van waar het om gaat; het leren rekenen. Wanneer de nieuwe strategie wordt beheerst en de kinderen de nieuwe strategie goed kunnen uitvoeren, wordt de stap gezet naar het rekenen aan de hand van contexten.

Elke week staat een andere strategie centraal die vanuit verschillende instructieniveaus verder wordt geautomatiseerd en wordt ingeoefend. De rekendoelen zijn helder gevisualiseerd in de klas en in de methode die we gaan gebruiken. Het verder automatiseren en inoefenen van de strategie gebeurt op diverse wijzen waardoor het kind verschillende manieren aangereikt krijgt om de rekenstrategie betekenis te geven voor zichzelf en deze te leren te automatiseren. Het automatiseren kan op papier, maar ook door middel van verschillende coöperatieve werkvormen, digitaal oefenen en bewegend leren. De Nieuwe Linde vindt het belangrijk om ook bewegend te leren omdat uit onderzoek blijkt dat automatiseren makkelijker gaat in combinatie met bewegen.

Ná de instructie en het inoefenen van de rekenstrategie wordt de rekenstrategie ook aangeboden in levensechte en betekenisvolle contexten, bijvoorbeeld in de ontdektuinen waarbij het wordt verbonden aan het thema van het project van de ontdektuinen. Op deze manier komt de rekenstrategie uit de ochtend terug in het middagprogramma van de leerlingen.

Voorbeeld;
In groep 5 moeten leerlingen de kalender leren kennen. Twee van de leerdoelen voor groep 5 zijn het leren kennen van de hoeveelheid dagen per maand en het schrijven van data met cijfers. Op onze buitenleslocatie kunnen onze leerlingen in de natuurtuin in april de zaden zaaien in de moestuin en voorzien van bordjes waarop ze datum van het zaaien noteren. Ook kunnen ze berekenen n.a.v. verpakkingen wanneer de oogsttijd zal zijn.

We vinden bovenstaande elementen van goed rekenonderwijs terug in de methode Getal & Ruimte Junior. De methode Getal & Ruimte Junior sluit aan op de meest gebruikte methode voor wiskunde in het voortgezet onderwijs; Getal & Ruimte.

Getal & Ruimte Junior werkt aan rekenvaardigheid, rekengebruik en rekeninzicht. Deze laatste vaardigheden worden steeds belangrijker in de 21e eeuw waar veel computers het rekenwerk overnemen. Om deze doelen te bereiken moet de rekenvaardigheid goed ontwikkeld zijn. Getal en Ruimte Junior besteedt aandacht aan al deze rekendoelen.

Getal & Ruimte Junior maakt gebruik van een vaste weekstructuur van 5 lessen waarbij er begonnen wordt met het activeren van voorkennis en de introductie van een nieuwe strategie, vervolgens wordt er verdiept in deze strategie en tot slot leren leerlingen de som toe te passen in een bepaalde context en leren ze deze te automatiseren. Voor het toepassen en automatiseren worden door de methode verschillende verwerkings- en spelsuggesties gedaan.
De methode biedt voor de Nieuwe Linde voldoende aanknopingspunten om de leerstof ook te kunnen vertalen naar een buitenomgeving, bijvoorbeeld op ons schoolplein of op onze buitenleslocatie. Dit sluit goed aan bij onze visie als buitenschool. Daarnaast kan de methode vrij van thema worden aangereikt in de ochtend waardoor in de middag voldoende ruimte is om de strategie binnen het thema van de ontdektuinen aan te bieden.

Voor het inoefenen en automatiseren kan ook gebruik gemaakt worden van digitaal oefenen. Getal & Ruimte junior biedt een rijke online omgeving genaamd Junior Cloud waarin op een leuke en efficiënte manier geoefend kan worden. Door middel van intelligente software wordt het niveau van de opgaven aangepast aan het niveau van de leerling, zodat gewerkt wordt aan de leerdoelen die de leerling nog niet voldoende beheerst. Elk kind ziet hoe het zichzelf verbetert en ontwikkelt. Daarnaast worden nauwkeurig de ontwikkelingen van de leerling gevolgd en worden foutenanalyses gemaakt, zodat de leerkracht de instructie steeds kan aanpassen op de behoefte van de leerlingen.

In (werk)boeken van de leerlingen zijn de rekendoelen heel helder in beeld gebracht waardoor de leerling snapt wat het doel is van de les. In de methode is ruimte om te leren in ieder zijn eigen tempo, dit sluit goed aan bij ons motto’ De natuur bepaalt ons tempo’. Getal & Ruimte Junior biedt de mogelijkheid om te differentiëren op zes verschillende niveaus, waarbij in iedere les, in iedere opdracht, differentiatie op eigen niveau mogelijk is. Elke opdracht bestaat uit zwarte en blauwe opgaven. Leerlingen zitten niet vast binnen een differentiatiegroep, maar kunnen per onderdeel de opgaven maken die passen bij hun niveau. Kinderen die rekenen moeilijk vinden, maken de zwarte opgaven, maar kunnen de blauwe opdrachten altijd proberen, wanneer zij denken dat ze die opgaven wel kunnen maken. Kinderen die het rekenen juist heel vlot oppakken maken alleen de iets moeilijkere, blauwe opgaven en richten zich daarna op de verdiepingsstof. Wanneer blijkt dat een opdracht toch lastig is voor de sterke rekenaar, kan deze heel eenvoudig een stapje terug doen door ook de zwarte opgaven te maken. Voor de zwakste rekenaars, voor wie de basisstof te lastig blijkt, is er de Niveaulijn ontwikkeld. Deze kinderen volgen dezelfde instructie en werken aan hetzelfde onderwerp, maar verwerken de leerstof op hun eigen niveau. Voor excellente rekenaars is er het Meesterwerk. Deze opdrachten zijn opgebouwd volgens de hogere niveaus van de Taxonomie van Bloom. In de bovenbouw is er bijvoorbeeld ook aandacht voor schaken en programmeren.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

    Naam:

    E-mailadres:

    Ik heb interesse als:
    OuderProfessional

    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.