Nieuwsbericht

Kunst en Cultuur

“Nieuwsgierigheid over het leven in al haar aspecten, dat is denk ik nog steeds het geheim van de grote creatievelingen.” – Leo Burnett

Betekenisvol leren in relatie tot de maatschappij is één van de kernwaarden van basisschool de Nieuwe Linde. Maar hoe komt dit tot uiting in het onderwijsprogramma? We voegen diverse elementen samen om deze kernwaarde vorm te geven. Cultuureducatie is één van deze elementen. Kunstenaars leren ons om vanuit nieuwsgierigheid en een open blik naar de wereld te kijken en deze met een open blik te ervaren. Ze nemen dat mee in hun creatief proces. In de ontwikkeling van kinderen is cultuureducatie een wezenlijk middel om -vanuit deze nieuwsgierigheid en het ervaren van de wereld om hen heen -de leerstof te kunnen verwerken en te vertalen naar de eigen leefwereld. Door kinderen te prikkelen, stimuleren wij hen om met een open blik de wereld te ervaren. We brengen kinderen in aanraking met nieuwe ervaringen en ontmoetingen en laten ze ontdekken wat ze nog niet kennen.

Cultuureducatie is een ideale basis om kinderen vanuit nieuwsgierigheid te laten onderzoeken en experimenteren. Het proces naar een te komen eindresultaat is daarbij net zo veel van waarde als het daadwerkelijk product. In het creatieve proces ontstaan praktische vragen als: ‘Welke materialen werken wel en welke niet?’, maar ook persoonlijke vragen als: ‘Hoe zet ik door als het even anders gaat dan ik in mijn hoofd heb?’. In andere mogelijkheden denken, vereist probleemoplossend vermogen, maar ook zelfinzicht en doorzettingsvermogen: allemaal competenties die kinderen hard nodig hebben in deze snel veranderende maatschappij.

Cultuureducatie is een vast onderdeel van het curriculum van de Nieuwe Linde. De verschillende disciplines dans, theater, multimedia, beeldend en muziek zullen zowel terugkomen bij het vak SEL (sociaal emotioneel leren) als bij de thematische ontdektuinen in de middag. Denk hierbij voorbeeld aan het theatraal uitbeelden van emoties bij het vak SEL of het verbeelden van een droom in de ontdektuinen. In verdere nieuwsbrieven zullen we nog specifieker aangeven op welke manier cultuureducatie geborgd wordt in ons curriculum.

Om cultuur duidelijk op te kaart te zetten en een doorlopende leerlijn te ontwikkelen, zal basisschool de Nieuwe Linde een Cultuurloper school worden, afgekort een DCL-school. Hieronder leggen we uit wat dit betekent. In Nederland kunnen scholen deelnemen aan de subsidieregeling Cultuur met Kwaliteit. Deze regeling is bedoeld voor scholen die willen werken aan kwalitatieve, betekenisvolle cultuureducatie die geborgd is in de visie en de onderwijspraktijk. Deze regeling biedt ons als school de mogelijkheden om onze visie op cultuureducatie aan te scherpen en ons leerkrachtenteam extra scholing aan te kunnen bieden. In de dorpen rondom Tilburg gebeurt dit met het instrument ‘de cultuurloper’. De komende 2 à 3 jaar zullen we dit traject samen met een intermediair doorlopen om cultuur en onze ambities binnen de school verder vorm te geven.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

    Naam:

    E-mailadres:

    Ik heb interesse als:
    OuderProfessional

    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.