Nieuwsbericht

Invulling van de ontdektuinen: IPC

Zoals in de schoolgids beschreven staat, zullen wij binnen de Nieuwe Linde gaan werken met ontdektuinen; projectmatige werkvormen vanuit een gezamenlijk thema. Binnen de ontdektuinen zullen o.a. de wereldoriënterende vakken, mediawijsheid en expressievakken aan bod komen. Binnen de ontdektuinen kunnen leerlingen de wereld verder ontdekken waarbij ook ruimte is voor verbreding en verdieping. Voor de invulling van de ontdektuinen zullen wij gaan werken met IPC als basis.

IPC staat voor International Primary Curriculum en is een internationaal lesprogramma waarbij meerdere vakken geïntegreerd worden aangeboden. Als school willen wij kinderen kennis laten maken met verschillende invalshoeken, perspectieven en onderwerpen om de wereld beter te leren begrijpen. Bij IPC worden alle zaak- en creatieve vakken aangeboden aan de hand van een overkoepelend thema.
Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast werken de leerlingen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Bij IPC komt ook de ontwikkeling van de creatieve vaardigheden aan de orde en is er ruimte voor de (ontwikkeling van de) 21e eeuwse vaardigheden.

Binnen IPC is veel ruimte voor differentiatie en kunnen kinderen de wereld op hun eigen tempo en niveau verder ontdekken. Het aanbod biedt een afwisseling van groepswerk en individuele opdrachten. IPC is internationaal gericht en leert kinderen ervaren dat de wereld waarin ze opgroeien groter is dan de eigen buurt/ omgeving waarin zij leven. Het inzicht in culturele en maatschappelijke verschillen wordt vergroot, waardoor kinderen leren om de wereld vanuit verschillende perspectieven te ervaren.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

    Naam:

    E-mailadres:

    Ik heb interesse als:
    OuderProfessional

    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.